Purple

 
Sideshow Prime 

Maker:
Sideshow Meta
Anagato 

Maker:
John Thompson
Legendgamebrxdx 

Maker:
---